Activiteiten binnen de groep: Zuid-Holland

16-04-2022 Bijen en honingmarkt Dordrecht weer in 2022 ! Dordrecht

De groep Zuid-Holland

Voorzitter in 2021: 

Secretaris in 2020 en 2021: Alma vd wijngaard   almavanderwijngaard@gmail.com

Penningmeester: Jan Addink                               nbv.afd.vp@gmail.com

Bestuurslid: vacant

Afgevaardigd in de ledenraad:

Jeen Geertsema                                                  

Edwin van der Drift

Heidi Hoogvliet

Willie Bos

Arie van Dijk           reserve: Annet Kunneke

reserve:  Derk Jan Zuur

 

Vacant:  3 reserve ledenraadsleden. Aanmelden via de groep Zuid-Holland. 

Deelnemende afdelingen: statutair alle afdelingen in de provincie Zuid-Holland.

 

Voor contact met de groep stuur een e-mai naar: nbv.dordrecht@gmail.com

 

Eerst volgende vergadering woensdag 10 februari 2021 Digitaal met Teams. 

Contactgegevens

Contact met de groep Zuid-Holland
Almavanderwijngaard@gmail.com